Gwarantujemy dotację 45% na terenie całej Polski z NFOŚiGW

 Załatwiamy wszystkie formalności związane z dotacją


 Wykonujemy bezpłatny pomiar i konsultację

Instalujemy i konserwujemy kompleksowe instalacjeRealizacje

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 000 Wp na dachu płaskim


Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 000 Wp na dachu skośnym + 2 kolektory pionowe płaskie


Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 000 Wp na dachu skośnym


Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 11 000 Wp na dachu skośnym


Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 400 Wp na dachu skośnym


Montaż naziemny kolektorów pionowych płaskich


Montaż kolektorów pionowych płaskich na dachu o niskim spadzie


Montaż kolektorów pionowych płaskich na dachu o niskim spadzie z przesunięciem kolektorów w kierunku południa


Montaż kolektorów pionowych płaskich na dachu o spadzie 45°


Montaż kolektorów poziomych płaskich na dachu o spadzie 45°


Montaż kolektorów płaskich na południowej ścianie budynku


Montaż kolektorów płaskich na dachu skośnym o położeniu południowo - wschodnim


Montaż kolektorów płaskich poziomych na dachu skośnym o niskim spadzie


Montaż kolektorów płaskich poziomych na dachu o spadzie powyżej 45°


Montaż kolektorów pionowych płaskich na dachu południowo - zachodnim o spadzie 45 °


Montaż kolektorów pionowych płaskich na dachu południowym spadzie 40 °